Marokko- Medische campagnes

Borstkankerproject 2012

Dit project bestond uit voorlichting over borstkanker en borstkankerscreening voor de lokale bevolking en zorgverleners in Tanger en Chefchaouen in Marokko. Het doel van dit project was om de bewustwording rondom borstkanker en nut van screening te vergroten en met name onder vrouwen die weinig tot geen toegang hebben tot de gezondheidszorg.

Medische campagne 2015 in Tetouan

Eind 2015 zijn we met een medisch team naar Tetouan (Marokko) afgereisd om een medische campagne te houden in een verzorgingshuis, weeshuis en meisjesinternaat. In samenwerking met de lokale artsen, het ministerie van gezondheid en de lokale artsen vereniging Tetouan is er een open consulten dag gehouden op diverse locaties. Op deze dagen konden de bewoners van de verschillende huizen langskomen met hun klacht en kregen ze een behandeladvies op maat. Tevens is er een lezing gehouden door een tandarts vanuit Nederland ( F. Ocak) over preventieve mondzorg en mondhygiëne. Ook zijn er tandheelkundige consulten gehouden en waar nodig behandelingen uitgevoerd.

Hart-en vaatziekten en suikerziekte project 2013

In het kader van dit project hebben we een screening gedaan naar hart-en vaatziekten en suikerziekte in Chefchaouen. Daarnaast hebben de artsen voorlichting gegeven over deze ziektes. In dit deel van Marokko is er geen richtlijn voor hart-en vaatziekten en opsporen van suikerziekte. Ons project wat een startsein voor het opzetten van een richtlijn door de lokale zorgverleners en artsen. Er was een hoge opkomst en veel deelnemers hadden een verhoogd risicoprofiel voor hart-en vaatziekten en werden gelijk doorgestuurd voor verdere onderzoeken. De uitkomst van dit project zal er toe leiden dat er een richtlijn komt voor het opsporen van hart-en vaatziekte en suikerziekte en adviezen om deze ziektes te voorkomen en in een vroef stadium te ontdekken. Ook hierin zal onze stichting voor verdere begeleiding zorgen.