Benin- Opzetten van waterprojecten

Drinkwater en sanitaire voorzieningen

Schoon drinkwater en goed sanitair zijn voor veel mensen een luxe. In West Afrika heeft 60% van de mensen geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Dagelijks zien we in onze ziekenhuizen waar vuil drinkwater toe kan leiden: cholera, tyfus en diarree.
We brengen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen naar de dorpen. Samen met dorpsgemeenschappen slaan we waterputten en zorgen we voor het onderhoud ervan.

Bouwen van waterputten en latrines

Tot nu hebben wij in tientallen dorpen waterputten gebouwd en latrines aangelegd. Lees hier meer over dit belangrijke project:

  • Latrine in Djougou
  • 26 waterputten in de omgeving van Paraku